สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)  News

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายดุสิต เมนะพันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑๖๐ คน