สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  News

สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีเอกอัครราชทูตและภริยา ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยพร้อมครอบครัว และชาวไทยที่อาศัยอยู่ในบรูไนฯ กว่า 70 คน เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 4 รูป จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหารประกอบพิธีสวดอภิธรรมในพิธีบำเพ็ญกุศลดังกล่าว