สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  News

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 – 17.30 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดจ้านซาน เมืองชิงต่าว โดยนางวรพรรณี ดำรงมณี รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว  เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการทีมประเทศไทยของสถานกงสุลใหญ่ฯ  สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว ลูกจ้างท้องถิ่น และนิสิตนักศึกษาไทยในเมืองชิงต่าว มาเข้าร่วมพิธีประมาณ 70 คน