พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ที่กรุงเวียนนา ออสเตรีย News

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ที่กรุงเวียนนา ออสเตรีย

ด้วยเมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 17.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนาได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ Naturhistorisches Museum Wien โดยมีนายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา และภริยา ข้าราชการ ลูกจ้าง ทีมประเทศไทย พร้อมด้วยชุมชนชาวไทย เข้าร่วมพิธีดังกล่าว  รวมประมาณ 500 คน 
 
ภายหลังพิธีสงฆ์ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 90 วินาที ตามด้วยการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดได้ถ่ายรูปหมู่บริเวณบันไดของพิพิธภัณฑ์ร่วมกัน  นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดให้มีการลงนามในสมุดลงนามถวายอาลัยด้วย
 
ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารค่ำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา ได้ร่วมให้การสนับสนุนด้วย