สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อน้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อน้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารเพื่อน้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ วันของการเสด็จสวรรคตฯ มีชาวไทยเข้าร่วม ๑๒๖ คน เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกได้นำผู้เข้าร่วมพิธีขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ตามด้วยการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ ๔ รูปสวดพระพุทธมนต์ ถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ
 
หลังจากเสร็จสิ้นพิธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้สนทนากับคนไทยที่มาร่วมงาน เพื่อรับทราบความต้องการและให้แนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาต่าง ๆ และได้ร่วมกับทีมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้เข้าร่วมทั้งหมด