งาน “ในหลวงภูมิพลในดวงใจ” ของชุมชนชาวไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก News

งาน “ในหลวงภูมิพลในดวงใจ” ของชุมชนชาวไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

                      เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 เอกอัครราชทูต และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้ไปร่วมงาน “ในหลวงภูมิพลในดวงใจ” ของกลุ่มชุมชนไทย ๙WeLoveThailand ชมรมไทย-เดนิชอาสาพัฒนา กลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ในทวีปยุโรป สมาคมไทย-เดนมาร์ก ร้านอาหารไทยในเดนมาร์ก ซึ่งได้จัดขึ้นในโอกาสบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หน้าศาลาว่าการ (City Hall) ของกรุงโคเปนเฮเกน โดยพิธีประกอบด้วยการถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ 4 รูป การรับพร กรวดน้ำ โดยในช่วงเย็น มีการอ่านกลอน การขับร้องเพลงที่เกี่ยวกับพ่อ อาทิ เพลงของขวัญจากก้อนดิน เพลงต้นไม้ของพ่อ  การรำถวายเพื่อแสดงความอาลัย ตลอดจนการจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี งานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า 400 คน ประกอบด้วยชุมชนไทยในเดนมาร์ก และในประเทศอื่นๆ ในยุโรป อาทิ สหพันธ์รัฐเยอรมันนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี เบลเยี่ยม นอร์เวย์ สเปน ลักเซมเบิร์ก สหราชอาณาจักร ฯลฯ ท่ามกลางบรรยากาศที่เหน็บหนาว

                        เดิม กิจกรรม ”ในหลวงในดวงใจ” เป็นกิจกรรมที่กลุ่มคนไทยในยุโรปที่มีถิ่นพำนักใน 18 ประเทศ จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลัก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระบุญญาธิการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อสนับสนุนโครงการตามยุทธศาสตร์การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อนานาประเทศด้วย โดยจัดเวียนกันไปแต่ละประเทศในทวีปยุโรปทุกปี โดยปีแรกจัดขึ้นที่เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปีที่สองที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี และในปีนี้ ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ภายใต้การนำของสมาคม ๙We Love Thailand โดยร่วมกับชมรมไทย-เดนิชอาสาพัฒนา สมาคมไทย-เดนมาร์ก และร้านอาหารไทยในเดนมาร์ก