สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญสมวาร (50 วัน)  News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญสมวาร (50 วัน)

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 นายสุชาติ เลียงแสงทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่านาคำน้อย จังหวัดอุดรธานี และได้ดำเนินการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า ต่อด้วยพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน ทั้งนี้ พิธีการทำบุญในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 50 คน ซึ่งรวมข้าราชการและครอบครัว ชุมชนคนไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงอิสลามาบัดและเมืองละฮอร์  เอกอัครราชทูตเมียนมาประจำปากีสถานและภริยา และภริยาเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำปากีสถาน