สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้ร่วมกับวัดพุทธาราม ฟินแลนด์ เมือง Nurmijärvi จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้ร่วมกับวัดพุทธาราม ฟินแลนด์ เมือง Nurmijärvi จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 59 เวลา 9.45 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้ร่วมกับวัดพุทธาราม ฟินแลนด์ เมือง Nurmijärvi จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันครบรอบการสวรรคต 50 วัน มีพระสงฆ์ จำนวน 4 รูป ประกอบพิธีสงฆ์ ได้แก่ 
     - พระครูศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาส วัดพุทธาราม ฟินแลนด์ 
     - พระมหาฉิมพลี ฐิติญาโณ วัดพุทธาราม สวีเดน
     - พระครูธรรมธรสาคร สุวฑฺฒโน วัดพุทธาราม สวีเดน
     - พระวิยา วิริโย วัด Dai Tho Temple (วัดเวียดนาม) 
โดยพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ “ธรรมนิยาม” สวดสดับปกรณ์ และสวดพระสะหัสสะนัย สุทธิกะปะฏิปะทา พร้อมทั้งทอดผ้าบังสุกุล โดยมีนางสาวเพ็ญโสม เลิศสิทธิชัย  อุปทูตฯ เป็นประธานจุดธูปเทียน กราบพระรัตนตรัย และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พิธียังประกอบด้วยการร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในตอนท้าย อุปทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมงานและเชิญชวนให้คนไทยมีความรักความสามัคคีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าร่วมพิธีฯ ประมาณ 60 คน