สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ Ballroom G18 กรุงเฮลซิงกิ News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ Ballroom G18 กรุงเฮลซิงกิ

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 59 เวลา 17.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ Ballroom G18 ในกรุงเฮลซิงกิ ซึ่งมีข้าราชการ จนท. สอท. และครอบครัว และชาวไทยในฟินแลนด์ประมาณ 200 คน เข้าร่วมพิธีฯ โดยมีพระสงฆ์ 7 รูป ประกอบพิธีสงฆ์ ได้แก่  
                       - พระครูศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาส วัดพุทธาราม ฟินแลนด์ 
                       - พระณัฏฐกิตติ์ อนงฺคโณ วัดพุทธธรรม ฟินแลนด์                    
                       - พระมหาฉิมพลี ฐิติญาโณ วัดพุทธาราม สวีเดน
                       - พระครูธรรมธรสาคร สุวฑฺฒโน วัดพุทธาราม สวีเดน
                       - พระมโน ฐิตมโน วัดไทย นอร์เวย์
                       - พระมหาสนิท สินิทฺโธ วัดไทย นอร์เวย์
                       - พระวิยา วิริโย วัด Dai Tho Temple (วัดเวียดนาม) 
     โดยพระสงฆ์สวดพระอภิธรรม นางสาวเพ็ญโสม เลิศสิทธิชัย อุปทูตฯ และตัวแทนชุมชนไทยถวายผ้าไตร จากนั้นพระสงฆ์ได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมพิธีฯ ทำสมาธิ เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล หลังจากนั้น อุปทูตฯ ได้เป็นประธานพิธีรวมพลังแห่งความภักดี กล่าวราชสดุดีและกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ ยังมีการจุดเทียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัย และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในตอนท้ายของพิธี อุปทูตฯ ได้แจ้งชุมชนไทยให้ทราบถึงการที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์แล้ว ซึ่งถือเป็นโอกาสมิ่งมหามงคล จึงขอเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมพิธีฯ เปล่งวาจาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมกัน อนึ่ง สอท. ได้นำสมุดแสดงความอาลัยมาให้ชาวไทยที่เดินทางมาร่วมงานได้ร่วมลงนามเป็นวันสุดท้าย
      ในพิธีดังกล่าว มีชุมชนไทยอาสาขอร่วมกับ สอท. ในการจัดงานครั้งนี้ด้วยความเต็มใจจากหลายเมือง โดยช่วยจัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่ ทำขนมและอาหารว่างมาแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ตลอดจนการทำริ้บบิ้นสีดำ และปฏิทินมามอบเป็นของที่ระลึกให้ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสมานสามัคคี