(วีดีโอ) กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เมือง Aarhus ประเทศเดนมาร์ก News

(วีดีโอ) กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เมือง Aarhus ประเทศเดนมาร์ก

วีดีโอกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เมือง Aarhus ประเทศเดนมาร์ก เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2559