วงดุริยางค์ทหารรักษาพระองค์ของเดนมาร์กบรรเลงเพลง ”Marsch Siamese” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

วงดุริยางค์ทหารรักษาพระองค์ของเดนมาร์กบรรเลงเพลง ”Marsch Siamese” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 12.00 น.วงดุริยางค์ทหารรักษาพระองค์ของเดนมาร์ก (Danish Royal Guards) ได้บรรเลงเพลง Marsch Siamese เป็นกรณีพิเศษ ในช่วงพิธีสับเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค์ที่ลานพระราชวัง Amalienborg ในกรุงโคเปนเฮเกน เพื่อเป็นการถวายความอาลัยและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

เพลง ”Marsch Siamese” แต่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2433 โดยนาย Hans Niel Hass ผู้อำนวยเพลงของวงดุริยางค์ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ของเดนมาร์กในขณะนั้น เพื่อเป็นเกียรติแก่หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์ (นามเดิม หม่อมราชวงศ์กลาง) ขณะไปศึกษาวิชาการทหารที่ประเทศเดนมาร์กในช่วงปี พ.ศ. 2426 – 2435 และเคยอยู่ในกองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ของเดนมาร์กด้วย ต่อมาเมื่อกลับมาเมืองไทยได้ปฏิบัติราชการในหลากหลายหน้าที่จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นมหาอำมาตย์เอก พลเอก เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ โดยได้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีในหลายกระทรวง

วงดุริยางค์ทหารรักษาพระองค์ของเดนมาร์กได้เริ่มบรรเลงเพลง ”Marsch Siamese” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2014 จากการประสานงานของนาย Stig Vagt-Andersen อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์เดนมาร์กประจำเมืองพัทยา โดยได้รับพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก

เพลง ”Marsch Siamese” นับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญยิ่งอันแสดงถึงความสัมพันธ์ที่พิเศษและแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับเดนมาร์กและพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ