กิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เมือง Torshavn เมืองหลวงของหมู่เกาะฟาโร News

กิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เมือง Torshavn เมืองหลวงของหมู่เกาะฟาโร

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เอกอัครราชทูต อัครราชทูตที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้เดินทางไปหมู่เกาะฟาโร (Faroe Islands) เพื่อจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดให้ชุมชนชาวไทยได้ลงนามในสมุดถวายความอาลัยด้วย โดยพิธีจัดขึ้นที่โรงแรม Foroyar เมือง Torshavn เมืองหลวงของหมู่เกาะฟาโร นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีคนไทยและครอบครัวเข้าร่วมประมาณ ๘๐ คน  

หมู่เกาะฟาโรเป็นเขตปกครองตนเองของเดนมาร์ก มีที่ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติก กึ่งกลางระหว่างนอร์เวย์และไอซแลนด์ มีคนไทยอาศัยอยู่ราว ๑๑๕ คน นับเป็นชุมชนต่างชาติที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากฟิลิปปินส์