พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน  News

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับทีมประเทศไทย กรุงเบอร์ลิน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยได้นิมนต์พระจากทุกวัดในกรุงเบอร์ลินเข้าร่วม และผู้เข้าร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย เอกอัครราชทูตฯ  ข้าราชการ ลูกจ้างท้องถิ่น จากทีมประเทศไทย กรุงเบอร์ลิน และชุมชนชาวไทย และชาวต่างชาติที่พำนักในกรุงเบอร์ลินและเมืองใกล้เคียง ประมาณ 400 คน ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นและมีหิมะตกตลอดทั้งวัน