พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุมชนไทย เมืองโอวลู ประเทศฟินแลนด์ News

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุมชนไทย เมืองโอวลู ประเทศฟินแลนด์

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 9.30-14.00 น. ชุมชนไทย นำโดยสมาคมไทยศึกษา/ศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ เมืองโอวลู ประเทศฟินแลนด์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันครบรอบการสวรรคต 100 วัน แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยชุมชนได้นิมนต์พระครูศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาส วัดพุทธาราม ฟินแลนด์ ประกอบพิธีสงฆ์ ณ Aleksanterikatu 9 (Alexsinkulma) เมืองโอวลู ประเทศฟินแลนด์

                      ซึ่งมีนางสาวเพ็ญโสม เลิศสิทธิชัย อุปทูต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนายอดิศร สิทธิการ ที่ปรึกษาและชาวไทยในเมืองโอวลูประมาณ 80 คน เข้าร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน