พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ News

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันครบรอบการสวรรคต 100 วัน แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 2 รูป ประกอบพิธีสงฆ์ ได้แก่ พระยุทธพล ปุญญมโน วัดพุทธาราม ฟินแลนด์ และพระ Vijja Viriyo วัด Dai Tho Temple (วัดเวียดนาม) โดยมีนางสาวเพ็ญโสม เลิศสิทธิชัย อุปทูต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และชาวไทยในฟินแลนด์และเอสโตเนียกว่า 60 คน เข้าร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง