สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวารเพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวารเพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 15.30-17.00 น. ณ วัดกวนอินฉานสื้อ นครหนานหนิง 
 
นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้นำชาวไทยร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดกวนอินฉานสื้อ พิธีการประกอบด้วยพระครูยงหรู เจ้าอาวาสวัดฯ และรองประธานสมาคม พุทธศาสนาแห่งเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง นำคณะพระสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีสักการะพระพุทธเจ้า และสวดมนต์บทต่างๆ เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ พระสงฆ์นิกายเถรวาทจากเมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ซึ่งอยู่ระหว่างพำนักที่วัดกวนอินฉานสื้อได้ร่วมสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลด้วย 
 
กิจกรรมครั้งนี้ มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตลอดจนชุมชนชาวไทยและชาวจีนที่นับถือศาสนาพุทธในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เข้าร่วม 50 คน