สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดจ้านซาน โดยมีนางวรพรรณี ดำรงมณี รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ เป็นประธานในพิธีฯ และได้นิมนต์พระสงฆ์จีนจำนวน 20 รูป เข้าร่วมประกอบพิธี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 30 คน ประกอบด้วยข้าราชการ ทีมประเทศไทย นักเรียน และชุมชนชาวไทยในเมืองชิงต่าว