สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายพรภพ อ่วมพิทยา กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงาน และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครคุนหมิง และครอบครัว ตลอดจนชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในนครคุนหมิง และมิตรชาวจีนที่มีความเคารพรักในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวนประมาณ ๖๐ คน

พิธีบำเพ็ญกุศลฯ เริ่มต้นเวลา ๑๐.๓๐ น. โดยกำหนดการประกอบด้วย การสวดมนต์ การถวายผ้าบังสุกุล เงินปัจจัย และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมพิธีฯ การกรวดน้ำ การน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพิธีฯ เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น.

กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมพิธีฯ จำนวนไม่น้อย แม้ว่าจะจัดขึ้นในช่วงที่นักเรียนไทย ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง ปิดเทอมและกลับประเทศไทย โดยมีมิตรชาวจีนที่มีความเคารพรักในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เข้าร่วมด้วย ซึ่งรวมถึง เลขาธิการสมาคมพุทธศาสนาประจำมณฑลยูนนาน ผู้อำนวยการศูนย์ไทยศึกษาประจำมหาวิทยาลัยยูนนาน และนักธุรกิจชาวจีน เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคารพรักและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ชาวไทยและชาวจีนในนครคุนหมิงมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช