สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร News

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 19.00 น. นายธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อน้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดอานันทเมตยาราม โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจ้าอาวาสจากวัดต่างๆ ในสิงคโปร์ จำนวน 10 รูป นำประกอบพิธี ซึ่งประกอบด้วยการร่วมสวดมนต์ถวายเพื่อเป็นพระราชกุศล และถวายผ้าไตร เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทย ณ สิงคโปร์ ผู้แทนภาคเอกชนไทย และชาวไทยในสิงคโปร์ เข้าร่วมพิธีประมาณ 150 คน