พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่อาคารสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้กราบนิมนต์พระโพธิคุณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร และคณะพระสงฆ์ รวม 4 รูป จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ชุมชนไทยและครอบครัว เจ้าของธุรกิจไทย และ Friends of Thailand เข้าร่วมงานกว่า 60 คน