พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในอินโดนีเซีย News

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในอินโดนีเซีย

     เมื่อวันที่ ๒๐ และ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับ วัดพุทธเมตตา กรุงจาการ์ตา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพิธีประกอบด้วย

๑.  พิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐น. ณ วัดพุทธเมตตา   กรุงจาการ์ตา มีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ ๑๐๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา คณะผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำอาเซียน ทีมประเทศไทย และชุมชนชาวไทยและภาคเอกชนไทยในอินโดนีเซียพร้อมครอบครัว

๒. พิธีการทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๑๕น.       ที่อาคารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์ไทยจำนวน ๑๙ รูป ซึ่งพำนักอยู่ที่อินโดนีเซียมาร่วมพิธี นอกจากการทำบุญตักบาตรและการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์แล้ว พระสงฆ์ ๔ รูป ยังได้สวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมพิธีได้เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา ๙ นาที และพระสงฆ์ทั้งหมดที่เข้าร่วมได้สวดเจริญพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนา ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ ๑๕๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต   ณ กรุงจาการ์ตา คณะผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำอาเซียน ทีมประเทศไทย และชุมชนชาวไทยและภาคเอกชนไทยในอินโดนีเซียพร้อมครอบครัว

     อนึ่ง นอกจากพิธีบำเพ็ญกุศลทางพุทธศาสนาแล้วนั้น นักศึกษาไทยมุสลิมในอินโดนีเซียและข้าราชการทีมประเทศไทยได้ร่วมกันแปรอักษรเป็นหมายเลข ๙ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐น. ด้วย