พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน News

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2560 เวลา 16.00น. น.ส. ปรารถนา ดิษยทัต อุปทูต ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และครอบครัว และชุมชนไทยในเดนมาร์กเข้าร่วม รวมประมาณ 80 คน พิธีประกอบด้วยการสวดพระอภิธรรม ทอดผ้าบังสุกุล ถวายเครื่องไทยธรรม และเจริญจิตภาวนา โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าโคเปนเฮเกนและวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารเพื่อประกอบพิธี