กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร และกิจกรรมการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของชุมชนไทยในมาเก๊าและฮ่องกง วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2559 News

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร และกิจกรรมการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของชุมชนไทยในมาเก๊าและฮ่องกง วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2559

           วันที่ 3 ธันวาคม 2559 นายอรุณ จิวาศักดิ์อภิมาส กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้เป็นประธานในพิธี     จุดเทียนแสดงความอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีนางอรวรรณ จารุนงคราญ นายกสมาคมไทยใน    มาเก๊า ข้าราชการทีมประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวมาเก๊า พร้อมกับชุมชนไทยในมาเก๊าและครอบครัว ณ บริเวณย่านไทยทาวน์ (Rua de Abreu Nunes) โดยสมาคมฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสต่าง ๆ ในช่วง ๗๐ ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติ และจัดการลงนามแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ รวมทั้งฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจให้แก่ชาวไทยและมาเก๊าที่มาร่วมงาน

          วันที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 15.52 น. กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารของคณะสงฆ์ธรรมยุตในเอเชียตะวันออกที่จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา      ภูมิพลอดุยเดช ณ วัดพุทธธรรมาราม หยุนหลอง โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดคูหาให้บริการอาหารเช้าและกลางวันแก่ชุมชนไทยที่มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ต่อมาในเวลา 18.00 น. กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานในพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยกลุ่มรวมพลังเพื่อพ่อของแผ่นดิน ณ สนามกีฬาถนนคาร์เพนเตอร์ เขตเกาลูนซิตี้ โดยร่วมกับชุมชนไทยในฮ่องกงจำนวนกว่า 1,500 คนจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยและครอบครัว นางวีระรัตน์ แซ่ชาน ประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มรวมพลังเพื่อพ่อของแผ่นดิน ผู้แทน สำนักงานตำรวจฮ่องกง และกลุ่มองค์กรเอกชนสาธารณกุศลของท้องถิ่นเข้าร่วมด้วย