กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ News

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม เวลา ๑๒.๕๒ น. นายอรุณ จิวาศักดิ์อภิมาศ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดฮ่องกงธัมมาราม เมืองหยุนหลอง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมีข้าราชการ สนง.ทีมประเทศไทย ณ เมืองฮ่องกงพร้อมครอบครัว และผู้แทนชุมชนไทยและฮ่องกงเข้าร่วมพิธี