กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีในนอร์เวย์ News

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีในนอร์เวย์

การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีในนอร์เวย์

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่ง ความภักดี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นประธานนำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต เจ้าหน้าที่สำนักงานบริษัทการบินไทยประจำนอร์เวย์และชุมชนไทยในนอร์เวย์ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิสัญญาณ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ Holvin Skole เมือง Spydeberg