สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร และเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี Media Center

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร และเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดไทยรัตนประทีป โดยมีนายจักรกฤษณ์ ศรีวลี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เป็นประธาน ข้าราชการและชุมชนไทยในฮังการีเข้าร่วม และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล