สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Media Center

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยนายจักรกฤษณ์ ศรีวลี เอกอัครราชทูต ณ กรงุบูดาเปสต์ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และชุมชนไทยในฮังการี ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ที่วัดไทยรัตนประทีป กรุงบูดาเปสต์  และได้ร่วมกับบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์บริจาคอาหารแห้งให้แก่บ้านพักพิงสำหรับผู้ไร้ที่อยู่อาศัยของสภากาชาดฮังการี