สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี Media Center

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 นางสาวศิริพร ตันติปัญญาเทพ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทน กงสุลใหญ่ ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ตลอดจนชาวไทยในนครชิคาโกและมลรัฐใกล้เคียง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก กิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การลงนามถวายพระพร และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน