สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้จัดพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล Media Center

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้จัดพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2562 เวลา 10.30 น. สกญ. ได้จัดพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล ณ ห้องเอนกประสงค์  ในอาคารที่ทำการ สกญ. โดยมี น.ส. ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กสญ. ณ นครเซี่ยงไฮ้เป็น ปธ. ในพิธี และมี ขรก./ จนท. สกญ. และหน่วยงานทีม ปทท. ในนครเซี่ยงไฮ้ ตลอดจนนักธุรกิจ นักเรียน นศ. และ ปชช. ชาวไทยในนครเซี่ยงไฮ้และเขตอาณา รวมถึงชาวไทยที่เดินทางมาศึกษาดูงานในนครเซี่ยงไฮ้ในวันดังกล่าว เข้าร่วมประมาณ 120 คน  ทั้งนี้ ในระหว่างพิธีฯ พระสงฆ์วัดจิ้งอัน 9 รูป ได้ประกอบพิธีสงฆ์แบบมหายานตามคติความเชื่อของจีนที่ว่าเลขเก้าเป็นเลขมงคลสื่อความหมายถึง “ความยืนยาว” ส่วนบทพระพุทธมนต์ที่ใช้ในพิธีนี้คือบท “ต้า เปย โจ้ว” หรือ “คาถาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร” ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม “เจ้าแม่กวนอิม” โดยเป็นการถวายพระพรให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญและทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาพาธอุปัทวันตราย เป็นบทสวดมนต์ที่ชาวจีนเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์จะนำมาซึ่งพรอันเป็นที่ปรารถนาทุกประการ โดยเมื่อเสร็จพิธีผู้เข้าร่วมได้ถ่ายภาพร่วมกัน