สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและการลงนามถวายพระพรชัยมงคล Media Center

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและการลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องเอนกประสงค์อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ โดยนางสาวศศิริทธิ์  ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครเซี่ยงไฮ้ ตลอดจน นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนชาวไทยในนครเซี่ยงไฮ้และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงชาวไทยที่เดินทางมาศึกษาดูงานในนครเซี่ยงไฮ้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถวายพระพร และดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นทุกคนได้ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรขณะที่ดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา โดยเมื่อเพลงจบผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้เปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” สามครั้ง หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ร่วมลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล