สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บ้านพักคนชราจินฟู่ Media Center

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บ้านพักคนชราจินฟู่

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ฯ และข้าราชการทีมประเทศไทยเป็นตัวแทนเดินทางไปดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บ้านพักคนชราจินฟู่ เขตฉางหนิง นครเซี่ยงไฮ้ โดยมอบสิ่งของบริจาคและร่วมพบปะพุดคุยกับคนชราที่อาศัยในบ้านพักคนชราฯ ทั้งนี้ บ้านพักคนชราแห่งนี้มีคนชราชาวเซี่ยงไฮ้ อายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป พำนักอยู่จำนวน 120 คน ซึ่งทางบ้านพักฯ โดยนางโจ เหม่ยหลิน ผอ. บ้านพักฯ และจนท. สนง. ตปท. เขตฉางหนิงเป็นผู้ให้การต้อนรับคณะจาก สกญ. โดยกล่าวว่า ยินดีที่ สกญ. ได้เลือกมาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่บ้านพักฯ ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คนชราและเจ้าหน้าที่ของบ้านพักคนชราฯ