สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  Media Center

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

 

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายศรายุธ กัลยาณมิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว รวมทั้งพสกนิกรชาวไทยและโรมาเนียเข้าร่วม

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ถวายความเคารพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ
หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แล้วกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในนามพสกนิกรชาวไทยในโรมาเนียและสาธารณรัฐบัลแกเรีย ต่อมา ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้มีการลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ระหว่างวันที่
๓ – ๑๐ มิถุนายน ศกนี้ด้วย

**************