สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 Media Center

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 18.30 น. นายทศพร มูลศาสตรสาทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ครอบครัว และชุมชนชาวไทยในสาธารณรัฐโมซัมบิกเข้าร่วมพิธีฯ พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร