สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 Media Center

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานเด็กกำพร้า Infantário Primeiro de Maio ณ กรุงมาปูโต โดยมีนายทศพร มูลศาสตรสาทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ครอบครัว และชุมชนชาวไทยในสาธารณรัฐโมซัมบิก ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กกำพร้าและเด็กพิการจำนวน 51 คน ได้แก่ ผ้าอ้อมเด็ก อาหารเสริมสำหรับเด็ก นมผงสำหรับเด็ก แชมพู โลชั่นสำหรับเด็ก อาหารแห้ง ฯลฯ