สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Media Center

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ  และหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครโอซากา พร้อมด้วยคู่สมรส ผู้แทนสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ และชาวไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดโอซากา และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกว่า ๓๐ คน