กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี Media Center

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๘.๓๐ - ๑๙.๑๕ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ
ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการมอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน
ณ มัสยิด Abdullah Abdul Ghafoor Gargash เมืองดูไบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
          ในกิจกรรมดังกล่าว นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการ สถานกงสุลใหญ่ฯ
และครอบครัว ผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย ลูกจ้างท้องถิ่น และชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในเมืองดูไบและรัฐทางตอนเหนือ
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำนวนกว่า 50 คน ได้ร่วมกันมอบอาหารและเครื่องดื่มจำนวนกว่า 300 กล่องให้แก่ผู้ที่มาละศีลอดร่วมกัน ณ มัสยิดดังกล่าว