กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 Media Center

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

                   เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30-12.30 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา นำโดยนางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์มอบอาหารกล่องแก่คนงานอินเดียที่พักอาศัยในบริเวณวัดพุทธญี่ปุ่น ณ วัดพุทธญี่ปุ่น Nipponzan Myohoji Temple เมืองกัลกัตตา รัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนใกล้โรงเรียนประถม South Point Junior School ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562