กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Media Center

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ได้จัดสอนหลักสูตรทำอาหารไทยให้แก่ชุมชนไทยในชิลีซึ่งมีชุมชนไทยเข้าร่วมประมาณ 20 คน โดย ออท.  ศริกานต์ พลมณี เอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก พร้อมด้วยข้าราชการและชุมชนไทยในชิลี ได้นำอาหารไทยไปบริจาคให้แก่ผู้ไร้ที่อยู่ ณ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ  Hospedería Padre Lavín ขององค์กร Hogar de Cristo ภายใต้โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562