กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล : กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา Media Center

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล : กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ ณ Palm Village Senior Housing เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 โดยมีนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และชุมชนไทย เข้าร่วมเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุกว่า 80 คน และในโอกาสเดียวกันนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบเงินงบประมาณสนับสนุนให้กับศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center - TCDC) และให้บริการตอบข้อซักถามและคำปรึกษาด้านกงสุลกับผู้สูงอายุอีกด้วย
 

Palm Village Senior Housing เปิดให้บริการเมื่อปี 2551 ภายใต้การดำเนินงานของ TCDC โดยเป็นอพาร์ทเมนต์ที่ทันสมัย สะอาด จัดพื้นที่เป็นสัดส่วน มีห้องพักจำนวน 60 ห้อง และมีคนไทยอาศัยอยู่จำนวนมาก

ปัจจุบันผู้สูงอายุในชุมชนไทยมีจำนวนสูงขึ้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เยี่ยมเยียนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นระยะ ๆ เช่นการให้บริการด้านกงสุล การสัมมนาและการให้บริการตรวจสุขภาพ

โดยผู้สูงอายุเหล่านี้ต่างเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไปในอนาคต