กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล : เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้ Media Center

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล : เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้

บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลให้แก่ องค์กร WHOS เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดย WHOS เป็นองค์กรการกุศลที่มีชื่อเสียงของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ทำงานด้านการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด และมีความร่วมมืออันดีกับหน่วยงานของไทยหลายองค์กร อาทิ รพ. ธัญญารักษ์