กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายศรายุธ กัลยาณมิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว รวมทั้งจิตอาสาชาวไทยและชาวโรมาเนีย
ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  ที่บ้านพักคนชราหญิง “SF. Elena” ในกรุงบูคาเรสต์ โดยได้มอบสิ่งของที่จำเป็น ได้แก่ ร่มสนาม เก้าอี้สนาม และชิงช้าสนามให้แก่บ้านพักคนชราหญิงด้วย  บ้านพักคนชราหญิงแห่งนี้ดำเนินการโดยภาครัฐ และได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบัน ดูแลคนชราหญิงอายุระหว่าง ๕๐ – ๙๗ ปี จำนวน ๔๐ คน โดยคนชราที่อยู่ในความดูแลของบ้านดังกล่าว เป็นบุคคลไร้ญาติหรือมีญาติ แต่ญาติไม่สามารถดูแลได้

*********************