กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 Media Center

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กในสถานสงเคราะห์แม่และเด็กของ Ark of the World” ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ Ark of the World ซึ่งดูแลและช่วยเหลือเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีปัญหาทางสังคมและปัญหาทางการเงิน โดยมีข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรม และมีนายอะโปสโตลิส มาคริซ (Mr. Apostolis Makris) หัวหน้าแผนกวิชาการ (Head of the Academic Department) ของ Ark of the World และนางปานาโยตา คาซาเมีย  (Ms. Panagiota Kazamia) ครูสอนอนุบาล (Kindergarten Teacher) ให้การต้อนรับและนำคณะเยี่ยมชมกิจการสถานสงเคราะห์เด็กขององค์กรฯ ในโอกาสดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่องค์กรฯ จำนวน ๓๐๐.๐๐ ยูโร