กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า Al Orman House ในกรุงไคโร โดยมีนายศฐา อารยะกุล อุปทูต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และจิตอาสาในกรุงไคโร ร่วมบริจาคสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ อาหารเด็ก นมผง ผ้าอ้อม และอุปกรณ์จำเป็นในการเลี้ยงเด็กในการดูแลของสถานเคราะห์กว่า ๖๐ คน รวมทั้งได้ใช้โอกาสดังกล่าวสร้างปฏิสัมพันธ์กับเด็กและบุคลากรในสถานสงเคราะห์ฯ ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง