กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  Media Center

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 และ 11 มิถุนายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยนายอรุณ จิวาศักดิ์อภิมาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ครอบครัว และชุมชนไทยในเซเนกัล มอบข้าวไทย ให้แก่โรงเรียนที่ยากไร้ในกรุงดาการ์ ได้แก่ Centre Islamique Sedina Mouhammadoune Rassouloulahi Psl Daara Yasaida Aminatou และโรงเรียน Association Daroul Kouran Al Karim ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำและมีนักเรียนกว่า 300 คน และทำให้นักเรียนได้รับอาหารอย่างเพียงพอ มีสุขภาพที่ดีขึ้น และเอื้อต่อการศึกษา