กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายเชิดชู รักตะบุตร เอกอัครราชทูตร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ