กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี Media Center

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ได้เชิญชวนประชาชนชาวไทยในติมอร์-เลสเตร่วมลงนามถวายพระพร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ด้อยโอกาสเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ประชาชนชาวไทยในติมอร์ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กสตรีกำพร้า ณ Dominican Orphanage ที่ Missionary Dominican Sisters of Rosary เขต Bidau Mota Claran กรุงดิลี ในโอกาสนี้ เหล่านักบวชได้กล่าวขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามแบบคริสตศาสนาด้วย กิจกรรมดังกล่าวสร้างความสุขและไมตรีจิตให้แก่ทั้งชุมชนไทยผู้ให้และเด็กสตรีกำพร้าผู้รับเป็นอย่างยิ่ง และต่อมาเมื่อวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายดนัย การพจน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนคนไทยในติมอร์ฯ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดสมุดลงนามถวายพระพร ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑ – วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ อีกด้วย กิจกรรมข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของชุมชนไทยในติมอร์ฯ