สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอนจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดสุเมธาราม Media Center

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอนจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดสุเมธาราม

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดสุเมธาราม พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  หลังจากนั้น พระอาจารย์
ชยสาโรได้กล่าวถวายพระพรในนาม ประธานฝ่ายคณะสงฆ์ นางสาวพรพรรณ บัวเกิด เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน ในฐานะประธานฝ่ายฆารวาสได้นำ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และครอบครัว พร้อมด้วย ประชาชนไทยและครอบครัวที่อาศัยในโปรตุเกสประมาณ ๓๐ คน ทำบุญถวายสังฆทาน และ
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ หลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้