กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลาจัดกิจกรรมสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  News

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลาจัดกิจกรรมสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา  ได้จัดกิจกรรมสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และชุมชนไทยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และครอบครัว โดยความร่วมมือกับสภากาชาดฟิลิปปินส์และนายกเทศมนตรีเมือง Samal  ณ ที่ทำการของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เขตประเทศฟิลิปปินส์ เมือง Samal จ. บาตาอาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งชาวไทยและชาวฟิลิปปินส์รวมประมาณ 200 คน รวมยอดผู้บริจาคโลหิตรวม 152 คน