สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมลคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมลคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมลคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางพันทิพา เอี่ยมสุธา เอกะโรหิต ออท. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และประชาชนชาวไทยในตุรกี เข้าร่วม ๒๑ คน กิจกรรมในพิธีประกอบด้วยการลงนามถวายพระพรชัยมลคล พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้และถวายคำนับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีแม่ไทย โดย ออท. ได้นำผู้เข้าร่วมงานทุกคนจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและขับร้องเพลงสดุดีแม่ไทยโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังประกาศเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยในตุรกีร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างวันที่ ๕-๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลาราชการ (๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐-๑๗.๐๐ น.) (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการในวันที่ ๑๒-๑๔ ส.ค. ๒๕๖๒)