สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเอกอัครราชทูตและภริยา พร้อมด้วย ข้าราชการและครอบครัว เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ผู้แทนสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำภูมิภาคบอลข่าน และชุมชนไทยในโรมาเนียร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล “Marie Sklodowska Curie” Emergency Children’s Hospital ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสำหรับเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง โรงพยาบาลดังกล่าวมีกำหนดแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓